Online Flashcards - The worlds search engine for online flashcards

LSMA41


1) LSMA 41:Organisation : Vad är en organisation? s.16
2) Vad är en organisation? s.16 : • Aktörer - här tänker vi ofta på människor, men även de icke-mänskliga aktörerna ex. löpande banden i fabriken • Tillsammans - organisationen har något gemensamt (produkt, identitet, tjänst m.m.) som man kan se antingen inom eller utanför organisationen. För många kan det vara viktigt att se sig som en del av organisationen, det kan handla om självförverkligande eller status. • Mål - idén om att ha ett gemensamt mål. Dock inte alltid problemfritt att nå ett gemensamt mål, det kan uppstå konflikter som bromsar organisationens utveckling.
3) Formell organisation s.16 : - karakteriseras av att samarbetet är medvetet designat. • Medvetet designade samarbeten - hur man kan designa och styra en organisation för att på bästa sätt nå målet ex. ska man jobba i team, vilket inflytande ska personalen få, hur ser ledningen ut osv.
4) Vad är effektivitet? s. 17 : • Inre effektivitet - hur effektiva organisationer är när de skapar värde genom att omvandla sina resurser. Det vill säga i vilken grad de uppnår sina mål. Produktivitet är alltså ett element inom inre effektivitet. Den inre effektiviteten handlar alltså om att göra saker rätt för att nå sina mål. Inre effektivitet är inte objektivt, det förhandlas fram mellan aktörer inom organisationen. • Yttre effektivitet - skapa rätt saker i relation till sina intressenter. Kan vara att producera tjänster och varor som fyller kraven på kvalitet, pris, kostnad m.m. Det handlar alltså om den yttre effektiviteten sedd inifrån organisationen. Yttre effektivitet förhandlas också fram mellan och aktörer inom organisationen och även andra aktörer utanför organisationen. • Effektivitet kan diskuteras som 3 lager: Utan produktivitet kan organisationen inte nå inre effektivitet, men den kan ha hög produktivitet utan att ha hög inre effektivitet. Samma relation gäller den yttre effektiviteten, som är beroende av den inre.
5) Vad är produktivitet? s. 18 : - hur mycket resurser som går åt för att producera ett visst resultat • Produktivitet handlar om att maximera resursutnyttjande; här pratar man ofta om maskiner, finanskapital, personer m.m. • Om vi med en viss mängd resurser åstadkommer ett visst resultat så betyder ökad produktivitet att vi åstadkommer samma resultat med mindre resursinsats. • Produktivitet handlar egentligen inte om huruvida det resultatet vi skapade är lämpligt eller inte, det är här effektivitet kommer in i bilden. • Vad som är problematiskt? - den snäva definitionen av effektivitetsbegreppet; om effektivitet endast ska stå i fokus så kommer något annat komma utanför ex. det skulle vara kostnadseffektivt av en snabbmatsrestaurang att använda engångsartiklar men då kommer miljön i kläm.
Created on: 11/6/2018
# of cards: 177


This flashcard is hosted by QuizMEOnline

This flashcard is hosted by QuizMEOnline
Click the link below to view this flashcard.